568 oldal
4490 Ft
Bánó Attila
55 meghökkentő eset a magyar történelemből
A kötet 55 fejezete meglepő esetek elbeszélésével gyarapítja történelmi ismereteinket. Bemutatja többek között a 907-es pozsonyi csatát, amelynek győztes megvívása jelentősen megerősítette helyünket a Kárpát-medencében. Kiderül, hogy miért volt valódi parasztfelkelés a Budai Nagy Antal vezette 1437-es megmozdulás, s miért nem volt az az 1514-es Dózsa-féle parasztháború.
Választ kapunk a következő kérdésekre is: I. Miksa király koronázási ünnepségén miként mentette meg gróf Zrínyi Miklós az új király életét, és milyen viszonzást kapott 1566-ban Szigetvárnál? Miért börtönöztette be Dobó Istvánt, Eger várának hős védőjét élete vége felé az uralkodó? Ki és miért akart merényletet elkövetni az 1848-49-es szabadságharc leverése után néhány évvel a fiatal Ferenc József császár ellen a bécsi Burgban?
Meghökkentő történetek, amelyek újragondolásra biztatnak.
216 oldal
2990 Ft
Varga Zoltán
Szinán építész dühösen dobbantott - Hatalomról, emberi kapcsolatokról
Nem csak a diktátornak van hatalma, akármely apa lehet rettegett zsarnoka vagy szeretett ,,apucija" a családjának - emberi minősége szerint. A hatalom és alávetettség bonyolult hálózatában élünk mindannyian, és ez is, az is eltorzíthatja jellemünket. A felfuvalkodott kiskirály éppoly szánalmas és nevetséges, mint a porig görnyedő beosztott. Hogy a karrier építése vagy lelkünk nyugalma, a tollasodás vagy a jó lelkiismeret fontosabb-e - gyakran nem olyan könnyű eldönteni valós körülményeink között, mint egy tesztlap előtt ülve. Varga Zoltán pszichotherapeutaként dolgozott évtizedekig a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Az idők megrendítő változása miatt kicsöppent a - mint mondja - ,,rettenetes" egészségügy sajátos zárt rendjéből. Több évtizedes tapasztalatait az ,,emberi jelenségről" egy másik, ugyancsak zárt rendszerben sikerült ,,értékesítenie": a versenyszféra világában. Közelről látta és látja a hatalom természetét és működését, és mivel éles szemű megfigyelő, ráadásul remek mesélő, érdemes figyelni rá.
Nem fog morált prédikálni nekünk, csak mesél a tapasztalatairól, és úgy okulunk belőlük, hogy szórakozunk közben.
304 oldal
2990 Ft
Molnár Lajos
Miért lettem antipatikus?
Egy egészségügyi miniszter feljegyzései
Őszintén az egészségügyi reformokról

Molnár Lajos 10 hónapon keresztül volt a Gyurcsány-kormány egészségügyi minisztere. Kinevezése után rögtön hozzálátott az egészségügy teljes átalakításához, nevéhez öt korszakalkotó törvény megalkotása fűződik. Radikális reformterveivel korábban soha nem tapasztalt indulathullámokat korbácsolt fel az egész országban - nemcsak az ellenzék és a sajtó, az orvosok, a patikusok és a gyógyszergyártók támadták hevesen tevékenysége miatt, de koalíciós partnereivel, sőt, olykor párttársaival is meggyűlt a baja.

Ebben a könyvben őszintén, szókimondó stílusban ír a bársonyszékben töltött hónapokról, az egészségügyi reform szükségességéről és arról, milyen érdekek mozgatták a változások ellenzőit, a miniszter politikai ellenlábasait. Izgalmas részleteket, kulisszatitkokat árul el arról, hogy valójában kik és hogyan vettek részt az egészségügyi politika megalkotásában.
348 oldal
2990 Ft
Baranyi Mária
Egy előszoba titkai - Horn Gyula közelről
Legtöbbünk számára soha nem válik láthatóvá, mi zajlik a politika színfalai mögött. Pedig mindannyian szeretnénk - legalább ideig-óráig - a beavatottak közé tartozni. Baranyi Mária most, a bennfentesek tudásával ajándékoz meg minket az Egy előszobai titkaiban.

A szerző különleges korban különleges pozíciót töltött be, a Miniszterelnöki Titkárság vezetője volt, Horn Gyula közvetlen közelében dolgozott. Könyvében, amely egyszerre korrajz, memoár, dokumentumregény és sztorigyűjtemény, soha nem téveszti szem elől a hitelességet. Nem vállalkozik politikai elemzésre: mozzanatokat és általa megélt történeteket ad közre, egyedi stílusban. Vállaltan szubjektív, de mindvégig őszinte. Mire a kötet végére érünk, nemcsak az adott korszak összefüggéseit látjuk másképp, hanem azt is érzékelhetjük, hogy azok milyen hatással vannak 21. századi mindennapjainkra.

A Horn Gyula vezette kormány stabilizált, privatizált, modernizált, NATO- és európai uniós csatlakozási tárgyalásokat készített elő. A korszak politikusai és közszereplői mellett néhány ,,statisztát" is megismerhetünk - köztük a különleges bécsi ,,szabó"-t, a galambot, a denevért, néhány leszakadt gombot, egy királyi díszebéden repülő öngyújtót -, amitől emberközelibbé válik a Parlament világa. És miénk lesz a bennfentesek tudása is. Kitárulkozik előttünk két ember: Baranyi Mária - és az ő közvetítésével Horn Gyula.
200 oldal
2990 Ft
Christian Gambotti
Nicholas Sarkozy - államférfi születik
Nemcsak a szakértők, hanem a közélet kérdései iránti
érdeklődő, átlagolvasó számára is élvezetes,
érdekfeszítő olvasmány. A szerző mindenki számára
érthető nyelven, olvasmányos stílusban elemzi a
sarkozyzmus negatív és pozitív oldalait, megmutatva
annak gyenge pontjait és kedvezően fogadott elemeit
is.
A magyar olvasó számára különösen érdekes lehet, hogy
mennyire hasonló kérdések foglalkoztatják a francia
és a magyar embereket, és tanulságos, hogy milyen
válaszokat ad a 2007-ben köztársasági elnöknek
választott Sarkozy a XXI. századi Franciaország
kihívásaira.
208 oldal
2490 Ft
Almási Miklós
Hová tűnt az a rengeteg pénz? - Válságkönyv
,,Ami tegnap elképzelhetetlen volt, ma valóság."

Az ismert esztéta-filozófus ezúttal is igen aktuális témát, a gazdasági világválságot választotta elemzése tárgyának. Vajon miért csapott le ránk épp most, hogyan alakult ki a jelenlegi helyzet? Miért érinti különbözően az egyes régiókat, az egyes korosztályokat? E kérdésekre keres válaszokat a szerző. A bankok és a pénzügyi intézmények sötét machinációin túl a válsághoz vezető nagyobb társadalmi tendenciákat is bemutatja - mindezt szórakoztató stílusban, sok sztorival, példával fűszerezve.
260 oldal
2490 Ft
Jankovics Éva
Lédererné, mi van a kosárban?
Jankovics Éva egy múlt század elejei borzalmas gyilkosság hátterét boncolgatja élvezetes stílusban, rendkívüli beleérzéssel.
A szerelmi háromszög feszültsége egy szörnyű gyilkosságba torkollik. A teljes igazság nehezen hozzáférhető, hiszen a szerető földi maradványait a Duna habjai nyelik el, Mici, a feleség pedig tanúvallomásaiban mindig egy kicsit másképp meséli el a történteket.

536 oldal
3490 Ft
Sally Bedell Smith
Párban a pályán
A könyv végigkalauzol bennünket Bill Clinton két
elnöki időszakán, amely az Egyesült Államok számára
egyfelől a gazdasági fellendülés és a külpolitikai
sikerek időszaka, másfelől botrányok sora: a kétes
pénzügyek, a first lady vitatott politikai szerepe, a
szexuális zaklatás vádja és a lopott légyottok az
ovális iroda előterében a Fehér Ház gyakornokával,
Monica Lewinskyvel. Hogyan tűrhette ezt a
közvélemény? Miért bocsátja meg Hillary Bill
ismétlődő botlásait? A könyvnek a 2008-as
elnökválasztási kampány s azon belül is Hillary
Clinton szereplése ad aktualitást.
292 oldal
2990 Ft
Johannes Sachslehner
Összeomlás - Az Osztrák-Magyar Monarchia 1918 október 28-án
Az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása egyetlen nap
tükrében: 24 végzetes óra, amelyben a háború őrülete
tetőfokára hág, 24 katolikus óra, amelyben a
hősiesség és gyáva árulás, tétovázás és elszánt
cselekvés, közöny és önfeláldozás egymást váltják és
egymást áthatják, 24 sötét óra, amelyben ezrek halnak
meg a spanyolnátha halálos vírusától, 24 sorsdöntő
óra, amelyben a tegnap véget ér, és földerengenek a
holnap körvonalai, melyek korszakhatárt jelentenek...


...s melyek előrevetítik a jövő konfliktusait és
tragédiáit.

Aznap 1918. október 28-át írtak: a délnyugati fronton
a Habsburg Birodalom legutolsó csatáját vívta. A
szövetséges csapatok elszánták magukat arra, hogy
halálos csapást mérjenek Károly császár seregeire.
Míg a Piave mellett és a Monte Grappa kopár sziklái
között a császári és királyi ezredek kétségbeesetten
küzdenek az óriási túlerőben lévő ellenséggel, addig
Bécsben, a fővárosban, a birodalom székhelyén egy
tulajdonképpen már nem létező állam új kormányát
köszöntik. Károly, Ausztria császára, Magyarország
királya, akit az emberek már kellő
előrelátással `utolsó`-nak neveznek, még mindig a
Monarchia fennmaradását biztosító békekötésben
reménykedik - miközben a hatalom valójában egyre
inkább kicsúszik a kezéből. Minisztereivel együtt
tehetetlenül kell megélnie, hogy Prágában és
Krakkóban, Budapesten és Zágrábban a kétfejű sas
porba tiprásával az egykor oly jelentős
soknemzetiségű állam bukása keserű valósággá válik.
24 végzetes óra, amelyben a háború őrülete tetőfokára
hág, 24 kaotikus óra, amelyben a hősiesség és gyáva
árulás, tétovázás és elszánt cselekvés, közöny és
önfeláldozás egymást váltják és egymást áthatják, 24
sorsdöntő óra, amelyben a tegnap véget ér, és
földerengenek a holnap körvonalai, melyek
korszakhatárt jelentenek, s melyek előrevetítik a
jövő konfliktusát és tragédiáit.
264 oldal
2990 Ft
Anna Maria Sigmund
Diktátor, démon demagóg - Kérdések és válaszok Adolf Hitlerr
Évtizedekkel a Harmadik Birodalom bukása után
Hitlerrel kapcsolatban még mindig számos kérdés
foglalkoztatja az embereket, különösen a fiatalabb
korosztályokhoz tartozókat. Miért nem akadályozták meg
Hitler hatalomra jutását? Miként volt képes Hitler oly
sok németet a hatása alá vonni? Miért tüntetett el
Hitler a származására utaló minden nyomot? Valóban egy
bécsi hajléktalanszálláson töltött el jelentős időt?
Zavaros előéletű, kétes erkölcsű és nélkülözések
sújtotta családi háttérből lépett-e színre Hitler?
Miért nem végzett vele senki? Elsősorban ezeket a
gyakran megfogalmazott kérdéseket teszi fel és
válaszolja meg részben új, eddig ismeretlen forrásokra
támaszkodva Anna Maria Sigmund történész-újságíró, a
bécsi egyetem történettudományi intézetének
munkatársa, szabadfoglalkozású újságíró.
J. M. Coetzee
Egy nyomasztóan békés gyarmati városka a hódító civilizáció peremén. Egy nyugdíjazására készülő, fásult bíró, gyarmati hivatalnokok, leigázott őslakók egy letűnt, kultúra romjai között. Egyre többen suttogják,...
Cecelia Ahern
Cecelia Ahernnek, az Utóirat: Szeretlek című világhírű regény szerzőjének harcosan feminista novelláskötete egy csepp mágikus realizmussal. Roxane Gay-rajongóknak ideális!

A kötetben harminc...
további újdonságok »
Mireille Guiliano
Fordította: Szieberth Ádám
A francia nők tudnak élni!
A francia nők nem híznak (New York Times bestsellerlista 1. hely) szerzőjének új könyvében az írónő górcső alá veszi a franciák osztriga iránti vonzalmát. Megismerhetjük az osztrigát begyűjtő és feltálaló...
Charlie Higson
Charlie Higson regénye egy young adult disztópia első része. Az ismeretlen vírus pusztította London romjain gyerekek próbálnak egy új világot felépíteni.
A végzetes járványt követően ugyanis bomlásnak...