Friss magyar krimik nyereményjáték a Tesco áruházakban
Friss magyar krimik
Bűnügyek - Titkok - Nyomozók
És egy hely, amely sokakat rabul ejt...

Vásároljon egy friss magyar krimit, és nyerjen ParaPark belépőt!

Vásárolja meg az Athenaeum Kiadó magyar krimisorozatának egyik kötetét az játékban részt vevő bármelyik Tesco áruház könyvosztályán 2013.június 14-július 11. között, és megnyerheti az 5 db belépő egyikét a ParaPark népszerű szabadulójátékára!

Küldje be a vásárlást igazoló blokk AP-kódját, valamint a vásárlás helyét a könyv címével együtt 2013. július 17-ig a jatek.athenaeum@lira.hu e-mail címre, és máris részt vehet a sorsoláson!
A nyereményről a www.parapark.hu oldalon tájékozódhat.

Promóciós nyereményjáték szabályzat

Friss magyar krimik nyereményjáték a Tesco áruházakban
2013. június 14-július 11.
 
A játékban részt vehet minden természetes személy, aki a játék időtartama alatt a nyereményjátékban részt vevő bármelyik Tesco hipermarketben megvásárolja a (Friss magyar) Krimi sorozat (Kovács Noémi: Lélekölő, Pataki Éva-Vajda Anikó: Hamlet halott, Sztanó László: Sötét hajnal) egyik kötetét. A nevezéshez szükséges részletek és a szabályok a szabályzat folytatásában találhatóak.

A promóciós játék szervezője és lebonyolítója az Athenaeum Kiadó Kft. (1086 Budapest, Dankó u. 4-8., Cégj. sz.: 01-09-670575, a továbbiakban: Kiadó). A kiadó egyben adatkezelőnek, illetve adatfeldolgozónak is minősül.

A promóciós játék szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a Kiadó által a Tesco hipermarketek vásárlói számára a (Friss magyar) Krimi sorozat egyik kötetének (Kovács Noémi: Lélekölő, Pataki Éva-Vajda Anikó: Hamlet halott, Sztanó László: Sötét hajnal) megvásárlásával kapcsolatban meghirdetett promóciós játékára vonatkozik, az itt leírt feltételekkel.


1.         A játékban való részvétel feltételei

A promóciós játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a játék időtartama alatt a nyereményjátékban részt vevő bármelyik magyarországi Tesco hipermarket áruházban (ld. 1. sz.  Melléklet) megvásárolja az alábbi könyvek egyikét: Kovács Noémi: Lélekölő, Pataki Éva-Vajda Anikó: Hamlet halott, Sztanó László: Sötét hajnal.

A nyereményjátékba történő részvételhez a következő adatokat kell e-mailben a jatek.athenaeum@lira.hu címre elküldeni:

•         a vásárlás helyét (melyik hipermarketben vásárolt)
•         a vásárlás idejét
•         a vásárláskor kapott nyugtán feltüntetett 9 jegyű AP kódot
•         a vásárolt könyv címét


Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: Tesco - Krimik

Az e-mail szövegében kérjük megadni a jelentkező nevét, lakcímét és e-mail címét. A játékra történő jelentkezés kizárólag a fentiek együttes teljesülése esetén érvényes.

Egy AP kód csak egyszer vesz részt a sorsolásban, függetlenül attól, hogy a vásárló ugyanazon a blokkon hány darab könyvet vásárolt. Ezért, amennyiben egy vásárló több könyvet vásárol a játék időtartama alatt, és többszörös eséllyel kíván indulni a sorsoláson, úgy több jelentkezést kell küldenie (különböző AP kódú nyugtákkal).

A játékban NEM vehetnek részt:

•         a Kiadó tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.


2.         A játék időtartama és a sorsolás

A promóciós játék 2013. június 14-től - 2013. július 11-ig tart, ebben részt venni ezen időtartam alatti vásárlások nyugtáival lehet.

Játék időtartama: 2013. június 14. 0:00:00 órától - 2013. július 11. 24:00:00 óráig

Beküldési határidő: 2013. július 17-én 24:00:00 óra.

Sorsolás: 2013. július 18-án 12:00:00 óra

A játék időtartamának kezdete (2013. június 14. 0:00:00) előtti dátumú nyugta, illetve a beküldési határidő (2013. július 17-én 24:00:00) után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

Az érvényesen jelentkezők közül – a fenti feltételek szerint – 2013. július 18-án a Kiadó székhelyén 5 (öt) nyertest sorsolnak ki. A sorsolásról hivatalos jegyzőkönyv készül. A nyertesek nevét és lakcíméből a település nevét a Kiadó a honlapján a sorsolást követően 1 hónapig nyilvánosságra hozza.

A sorsolás alkalmával 3 tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A tartaléknyertesek a kihúzásuk sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a nyertes a jelen szabályzat 1. pontjában leírtaknak nem felel meg, vagy a nyertes értesítése után a rendelkezésre álló határidőn belül nem jelentkezik a nyereményért.


3. A promóciós játék nyereményei

Az 5 nyertes nyereménye személyenként 1-1 db ParaPark szabadulójátékra beváltható voucher, mely a sorsolást követő 6 hónapig érvényes a nyertes által választott budapesti vagy vidéki helyszínen.

 

Athenaeum 180
Ki tudna többet a visszautasíthatatlan bókokról és a szerelmes lélek rejtelmeiről, mint Petőfi Sándor? Minek nevezzelek? - kérdi, és szerelmes tekintetével bebarangolja csodálata tárgyát....
Voltak, akik megsértődtek, és voltak, akik a pályatárs elismerését látták abban, amikor Karinthy Frigyes 1912-ben irodalmi karikatúrát rajzolt róluk. ,,Babits Bihály" versei, vagy az Ady költészetét...
,,Iszonyúan magyar" - írta saját művéről Móricz, és (újra)olvasva az Úri murit, nem kételkedhetünk abban, hogy megállapítása a mai napig kísért. A közel száz éve született mű vaskos...
,,Szeretném, ha szeretnének" - mondja, kéri, könyörgi egy költői hang, ami hamisítatlanul adys. Meglepő, de Ady Endre akkor írta e sorokat, amikor végre elismert, sokak által megbecsült (és...
,,Az él igazán, aki másért él"
Timár Virgil vidéki gimnáziumban oktató, tudós szerzetestanár, aki felfigyel a tehetséges, okos Vágner Pista nevű fiúra. A csillogó szemű diák csüng tanára szavain, és amikor Pista anyja...
További Újdonságok
Mert a testvér a legjobb barát. A legjobb bűnbak. A legjobb ellenfél.
A testvéri kapcsolatok nehézsége: ketten (hárman, négyen, öten stb.) vagytok, ugyanazoktól a felmenőktől, mégis óriási a különbség. A helyzet bonyolódik, ha más égtájakra sodor benneteket...
Az ünnepek ünnepére szánt kötet szüleink, nagyszüleink karácsonyainak világát idézi meg. Ezúttal a magyar és a világirodalom nosztalgikus, békebeli hangulatú novelláiból válogatott...
további újdonságok »
Kiemelt Ajánlatok
PAULINE MAI
Fordította: Péntek Eszter
Firenze, napfény, szerelem
A harmincéves Carli egy marburgi kávéházban dolgozik. Építészmérnöki tanulmányait abbahagyta, mert imádott olasz nagyszülei halála után mély gyászba zuhant, és elképzelése sincs, hogyan...
VÁMOS MIKLÓS
Egyszer volt, hol nem volt, hajdanában-danában, volt egyszer egy regény, a címe: Zenga zének. Az első sora: ,,Nincs szebb könyv szívnél és léleknél." Imakönyv bevezetőjéből vette a szerző,...