Paulo Coelho nyereményjáték a hipermarket áruházakban
Nyerjen könyvcsomagot Paulo Coelho személyes üzenetével!
Vásárolja meg Paulo Coelho Az accrai kézirat című új kötetét 04.19 és 05.02 között a játékban részt vevő hipermarket áruházakban, és megnyerheti a szerző autogramjával ellátott 10 könyvcsomag egyikét!
Küldje el a vásárlást igazoló blokk AP-kódját, valamint a vásárlás helyét 2013. május 10-ig a jatek.athenaeum@lira.hu e-mail címre, és máris részt vehet a sorsoláson!
A nyereményjáték részletes leírását az alábbiakban találja meg. A nyertest a kiadó értesíti.

Promóciós nyereményjáték szabályzat

Paulo Coelho nyereményjáték a hipermarket áruházakban

2013. április 19-május 2.

  A játékban részt vehet minden természetes személy, aki a játék időtartama alatt bármelyik Auchan, hiper.hu, Media Markt, Müller, Tesco hipermarketekben megvásárolja Paulo Coelho: Az accrai kézirat című könyvét. A nevezéshez szükséges részletek és a szabályok a szabályzat folytatásában találhatóak.

 A promóciós játék szervezője az Athenaeum Kiadó Kft. (1086 Budapest, Dankó u. 4-8., Cégj. sz.: 01-09-670575, a továbbiakban: Kiadó). A kiadó egyben adatkezelőnek, illetve adatfeldolgozónak is minősül.

 A promóciós játék szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a Kiadó által a(z) Auchan, hiper.hu, Media Markt, Müller, Tesco hipermarketek vásárlói számára Paulo Coelho: Az accrai kézirat című könyv megvásárlásával kapcsolatban  meghirdetett promóciós játékára vonatkozik, az itt leírt feltételekkel.

 1.         A játékban való részvétel feltételei

 A promóciós játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a játék időtartama alatt bármelyik magyarországi Auchan, hiper.hu, Media Markt, Müller, Tesco hipermarket áruházban megvásárolja Paulo Coelho: Az accrai kézirat című könyvét.

 A nyereményjátékba történő részvételhez a következő adatokat kell e-mailben a jatek.athenaeum@lira.hu címre elküldeni:

          a vásárlás helyét (melyik hipermarketben vásárolt)

         a vásárlás idejét

         a vásárláskor kapott nyugtán feltüntetett 9 jegyű AP kódot

 Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: Áruházlánc neve - Paulo Coelho játék

 Az e-mail szövegében kérjük megadni a jelentkező nevét, lakcímét és e-mail címét. A játékra történő jelentkezés kizárólag a fentiek együttes teljesülése esetén érvényes.

 Egy AP kód csak egyszer vesz részt a sorsolásban, függetlenül attól, hogy a vásárló ugyanazon a blokkon hány darab könyvet vásárolt. Ezért, amennyiben egy vásárló több könyvet vásárol a játék időtartama alatt, és többszörös eséllyel kíván indulni a sorsoláson, úgy több jelentkezést kell küldenie (különböző AP kódú nyugtákkal).

 A játékban NEM vehetnek részt:

         a Kiadó tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);

• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2.         A játék időtartama

 A promóciós játék 2013. április 19-től 2013. május 2-ig tart, ebben részt venni ezen időtartam alatti vásárlások nyugtáival lehet.

 Játék időtartama: 2013. április 19-május 2.

Beküldési határidő: 2013. május 10-én 24 óra.

Sorsolás: 2013. május 17. 10 óra

 A játék időtartamának kezdete (2013. április 19.) előtti dátumú nyugta, illetve a beküldési határidő (2013. május 10-én 24 óra) után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 A nyerteseket – a fenti feltételek szerint – érvényesen jelentkezők közül 2013. május 17-én a Kiadó székhelyén sorsolják ki. A sorsolásról hivatalos jegyzőkönyv készül. A nyertesek nevét és lakcíméből a település nevét a Kiadó a honlapján a sorsolást követően 1 hónapig nyilvánosságra hozza.

 

3. A promóciós játék nyereményei

 10 db Paulo Coelho által dedikált képeslappal ellátott könyvcsomag. A könyvcsomag 3 db – az Athenaeum Kiadó által megjelentetett – Paulo Coelho regényből áll, amit a nyertessel való személyes egyeztetés után állít össze a Kiadó. 

 A nyeremények másra nem átruházhatók és készpénzre nem átválthatók.

A nyeremény utáni Szja kötelezettség megfizetése a nyertest terheli.

 4. Nyertesek értesítése

 A nyerteseket e-mail útján értesítjük (azon az e-mail címen, ahonnan a jelentkezést küldte), a sorsolást követő 3 munkanapon belül.

 5. A nyeremények átvétele

 A nyereményeket a nyertesek a Kiadó irodájában (1086 Budapest, Dankó u. 4-8.) személyesen, vagy postai utánvéttel vehetik át az értesítést követően, legkésőbb 2013. június 17-éig. 

 A nyeremény átvételéhez szükséges a nyereményről értesítő e-mail, valamint a vásárlást igazoló, a beküldöttel azonos AP számú nyugta bemutatása. Ezek hiányában a Kiadónak nem áll módjában kiadni a nyereményt.

 6. Felelősség kizárás

 A játékra való jelentkezés hiányosságáért, a benne szereplő adatok hibáiért, stb. a Kiadó nem vállal felelősséget. A jelentkező az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a jelentkezés során (vagy azt követően) a Kiadónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a jelentkezőt terheli.

A Kiadó kizárja továbbá a felelősségét minden, az e-mailek kézbesítésével kapcsolatos probléma (internet és/vagy e-mailszolgáltatók hibái, szolgáltatás kimaradás stb.) esetében.

 7. Egyéb feltételek

 Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

 A személyes adatokat harmadik személy számára a Kiadó nem adja ki, azokat e játékon kívül más célra nem használja fel, a játékra jelentkezők e-mailjeit, az azokban szereplő személyes adatokat kizárólag a nyeremények átvételi határidejéig (2013. június 17-éig) tárolja, utána megsemmisíti. A szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról, valamint az információszabadságról szóló 2011. évi  CXII. törvényben foglaltak szerint történik.

 A jelentkező a promóciós játékra való jelentkezésével automatikusan elfogadja jelen Szabályzatot.

 Budapest, 2013. április 19.

Athenaeum 180
Ki tudna többet a visszautasíthatatlan bókokról és a szerelmes lélek rejtelmeiről, mint Petőfi Sándor? Minek nevezzelek? - kérdi, és szerelmes tekintetével bebarangolja csodálata tárgyát....
Voltak, akik megsértődtek, és voltak, akik a pályatárs elismerését látták abban, amikor Karinthy Frigyes 1912-ben irodalmi karikatúrát rajzolt róluk. ,,Babits Bihály" versei, vagy az Ady költészetét...
,,Iszonyúan magyar" - írta saját művéről Móricz, és (újra)olvasva az Úri murit, nem kételkedhetünk abban, hogy megállapítása a mai napig kísért. A közel száz éve született mű vaskos...
,,Szeretném, ha szeretnének" - mondja, kéri, könyörgi egy költői hang, ami hamisítatlanul adys. Meglepő, de Ady Endre akkor írta e sorokat, amikor végre elismert, sokak által megbecsült (és...
,,Az él igazán, aki másért él"
Timár Virgil vidéki gimnáziumban oktató, tudós szerzetestanár, aki felfigyel a tehetséges, okos Vágner Pista nevű fiúra. A csillogó szemű diák csüng tanára szavain, és amikor Pista anyja...
További Újdonságok
Fordította: Neset Adrienn
Élni fontosabb, mint túlélni.
,,Lehengerlő olvasmány." - Financial Times ,,Megrendítő és fájdalmasan komikus." - The Observer Az ilyen regények utat mutathatnak. - The Guardian ,,Ez a könyv megsemmisített. Megdöbbentem,...
CRISTINA CAMPOS
Fordította: Mester Yvonne
Mindannyiunknak vannak titkai
Őszinte regény házasságról, barátságról, vágyról és szerelemről. Férjek, szeretők és barátok jönnek-mennek, de az igaz szerelem örökre megmarad. Gabriela szereti a férjét, ám érthetetlen...
további újdonságok »
Kiemelt Ajánlatok
Fordította: Csősz Róbert
Mindenki idióta - csak én nem!
Bármerre nézünk, mindenhol csak irigyeket, örök optimistákat, egyszóval idiótákat látunk. Idegesítenek és fárasztanak a munkahelyünkön, a szabadidőnkben, az interneten és a politikában....
Anya csak egy van
Édesanyák, akik féltő szeretettel kísérik gyermekeik minden lépését. Asszonyok, akik akár életüket is feláldozzák értük. És nők, akiket sokszor nehezen értünk, pedig oly sok minden...