Paulo Coelho nyereményjáték a hipermarket áruházakban
Nyerjen könyvcsomagot Paulo Coelho személyes üzenetével!
Vásárolja meg Paulo Coelho Az accrai kézirat című új kötetét 04.19 és 05.02 között a játékban részt vevő hipermarket áruházakban, és megnyerheti a szerző autogramjával ellátott 10 könyvcsomag egyikét!
Küldje el a vásárlást igazoló blokk AP-kódját, valamint a vásárlás helyét 2013. május 10-ig a jatek.athenaeum@lira.hu e-mail címre, és máris részt vehet a sorsoláson!
A nyereményjáték részletes leírását az alábbiakban találja meg. A nyertest a kiadó értesíti.

Promóciós nyereményjáték szabályzat

Paulo Coelho nyereményjáték a hipermarket áruházakban

2013. április 19-május 2.

  A játékban részt vehet minden természetes személy, aki a játék időtartama alatt bármelyik Auchan, hiper.hu, Media Markt, Müller, Tesco hipermarketekben megvásárolja Paulo Coelho: Az accrai kézirat című könyvét. A nevezéshez szükséges részletek és a szabályok a szabályzat folytatásában találhatóak.

 A promóciós játék szervezője az Athenaeum Kiadó Kft. (1086 Budapest, Dankó u. 4-8., Cégj. sz.: 01-09-670575, a továbbiakban: Kiadó). A kiadó egyben adatkezelőnek, illetve adatfeldolgozónak is minősül.

 A promóciós játék szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a Kiadó által a(z) Auchan, hiper.hu, Media Markt, Müller, Tesco hipermarketek vásárlói számára Paulo Coelho: Az accrai kézirat című könyv megvásárlásával kapcsolatban  meghirdetett promóciós játékára vonatkozik, az itt leírt feltételekkel.

 1.         A játékban való részvétel feltételei

 A promóciós játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a játék időtartama alatt bármelyik magyarországi Auchan, hiper.hu, Media Markt, Müller, Tesco hipermarket áruházban megvásárolja Paulo Coelho: Az accrai kézirat című könyvét.

 A nyereményjátékba történő részvételhez a következő adatokat kell e-mailben a jatek.athenaeum@lira.hu címre elküldeni:

          a vásárlás helyét (melyik hipermarketben vásárolt)

         a vásárlás idejét

         a vásárláskor kapott nyugtán feltüntetett 9 jegyű AP kódot

 Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: Áruházlánc neve - Paulo Coelho játék

 Az e-mail szövegében kérjük megadni a jelentkező nevét, lakcímét és e-mail címét. A játékra történő jelentkezés kizárólag a fentiek együttes teljesülése esetén érvényes.

 Egy AP kód csak egyszer vesz részt a sorsolásban, függetlenül attól, hogy a vásárló ugyanazon a blokkon hány darab könyvet vásárolt. Ezért, amennyiben egy vásárló több könyvet vásárol a játék időtartama alatt, és többszörös eséllyel kíván indulni a sorsoláson, úgy több jelentkezést kell küldenie (különböző AP kódú nyugtákkal).

 A játékban NEM vehetnek részt:

         a Kiadó tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);

• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2.         A játék időtartama

 A promóciós játék 2013. április 19-től 2013. május 2-ig tart, ebben részt venni ezen időtartam alatti vásárlások nyugtáival lehet.

 Játék időtartama: 2013. április 19-május 2.

Beküldési határidő: 2013. május 10-én 24 óra.

Sorsolás: 2013. május 17. 10 óra

 A játék időtartamának kezdete (2013. április 19.) előtti dátumú nyugta, illetve a beküldési határidő (2013. május 10-én 24 óra) után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 A nyerteseket – a fenti feltételek szerint – érvényesen jelentkezők közül 2013. május 17-én a Kiadó székhelyén sorsolják ki. A sorsolásról hivatalos jegyzőkönyv készül. A nyertesek nevét és lakcíméből a település nevét a Kiadó a honlapján a sorsolást követően 1 hónapig nyilvánosságra hozza.

 

3. A promóciós játék nyereményei

 10 db Paulo Coelho által dedikált képeslappal ellátott könyvcsomag. A könyvcsomag 3 db – az Athenaeum Kiadó által megjelentetett – Paulo Coelho regényből áll, amit a nyertessel való személyes egyeztetés után állít össze a Kiadó. 

 A nyeremények másra nem átruházhatók és készpénzre nem átválthatók.

A nyeremény utáni Szja kötelezettség megfizetése a nyertest terheli.

 4. Nyertesek értesítése

 A nyerteseket e-mail útján értesítjük (azon az e-mail címen, ahonnan a jelentkezést küldte), a sorsolást követő 3 munkanapon belül.

 5. A nyeremények átvétele

 A nyereményeket a nyertesek a Kiadó irodájában (1086 Budapest, Dankó u. 4-8.) személyesen, vagy postai utánvéttel vehetik át az értesítést követően, legkésőbb 2013. június 17-éig. 

 A nyeremény átvételéhez szükséges a nyereményről értesítő e-mail, valamint a vásárlást igazoló, a beküldöttel azonos AP számú nyugta bemutatása. Ezek hiányában a Kiadónak nem áll módjában kiadni a nyereményt.

 6. Felelősség kizárás

 A játékra való jelentkezés hiányosságáért, a benne szereplő adatok hibáiért, stb. a Kiadó nem vállal felelősséget. A jelentkező az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a jelentkezés során (vagy azt követően) a Kiadónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a jelentkezőt terheli.

A Kiadó kizárja továbbá a felelősségét minden, az e-mailek kézbesítésével kapcsolatos probléma (internet és/vagy e-mailszolgáltatók hibái, szolgáltatás kimaradás stb.) esetében.

 7. Egyéb feltételek

 Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

 A személyes adatokat harmadik személy számára a Kiadó nem adja ki, azokat e játékon kívül más célra nem használja fel, a játékra jelentkezők e-mailjeit, az azokban szereplő személyes adatokat kizárólag a nyeremények átvételi határidejéig (2013. június 17-éig) tárolja, utána megsemmisíti. A szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról, valamint az információszabadságról szóló 2011. évi  CXII. törvényben foglaltak szerint történik.

 A jelentkező a promóciós játékra való jelentkezésével automatikusan elfogadja jelen Szabályzatot.

 Budapest, 2013. április 19.

Athenaeum 180
Ki tudna többet a visszautasíthatatlan bókokról és a szerelmes lélek rejtelmeiről, mint Petőfi Sándor? Minek nevezzelek? - kérdi, és szerelmes tekintetével bebarangolja csodálata tárgyát....
Voltak, akik megsértődtek, és voltak, akik a pályatárs elismerését látták abban, amikor Karinthy Frigyes 1912-ben irodalmi karikatúrát rajzolt róluk. ,,Babits Bihály" versei, vagy az Ady költészetét...
,,Iszonyúan magyar" - írta saját művéről Móricz, és (újra)olvasva az Úri murit, nem kételkedhetünk abban, hogy megállapítása a mai napig kísért. A közel száz éve született mű vaskos...
,,Szeretném, ha szeretnének" - mondja, kéri, könyörgi egy költői hang, ami hamisítatlanul adys. Meglepő, de Ady Endre akkor írta e sorokat, amikor végre elismert, sokak által megbecsült (és...
,,Az él igazán, aki másért él"
Timár Virgil vidéki gimnáziumban oktató, tudós szerzetestanár, aki felfigyel a tehetséges, okos Vágner Pista nevű fiúra. A csillogó szemű diák csüng tanára szavain, és amikor Pista anyja...
További Újdonságok
Zsarnok? Zseni? Vagy csak zseniális üzletember?
Végre film készül az első minden részletre kiterjedő és valóban alapos kutatómunka nyomán megírt Ferrari-életrajzból. Enzo Ferrari a 20. század egyik legbefolyásosabb, legtitokzatosabb...
,,Nyugi, kisapám! Azt hitted, hogy nem voltam pilóta?"
Még a Színművészeti Egyetem elsőéves dokumentumfilm-rendező hallgatója voltam, amikor az egyik tanárunk behozott az órára egy vadonatúj, frissen készült filmet. Azt mondta, nézzük meg,...
további újdonságok »
Kiemelt Ajánlatok
Anya csak egy van
Édesanyák, akik féltő szeretettel kísérik gyermekeik minden lépését. Asszonyok, akik akár életüket is feláldozzák értük. És nők, akiket sokszor nehezen értünk, pedig oly sok minden...
VÁMOS MIKLÓS
Akiket megöltek a vészkorszakban, azoknak leszármazottjaik sincsenek, tehát nemcsak a nagynénik, nagybácsik hiányoznak a családi láncolatból, hanem az unokahúgok és -nővérek, az unokaöcsök...