Libor Zoltán - Nagy Ádám - Nyergelj, fordulj! - A kőszívű ember fiai - kalandkönyv
Megjelenés ideje: 2024
ISBN: 9789635433537
304 oldal
Ára: 4699 Ft
Nyergelj, fordulj! - A kőszívű ember fiai - kalandkönyv
1847-ben járunk. Magyarország olyan, mint a téli álmot alvó természet a feltartóztathatatlanul közelítő tavasz előtt. Az ország a Habsburg Birodalom része, ám egyre több olyan hang bukkan fel, amely az ország modernizációjáért, a Nyugat-Európában már végbement társadalmi és gazdasági reformok itthoni megvalósulásáért száll síkra. Ez a lapozgatós kalandkönyv Jókai Mór A kőszívű ember fiai, XIX. században játszódó regényének újragondolása. Baradlay Marie szerepében te alakítod a történetet. Döntéseiden múlik, hogy hogy alakul a három Baradlay fiú, Ödön, Richárd és Jenő sorsa, de az is, hogy mi lesz a szabadságharc végkimenetele! Hogy ne keveredj el, honnan jöttél és merre jársz éppen, vedd magadhoz a két könyvjelzőt, amelyeket a könyv oldalhajtásából téphetsz le. Kalandra fel, lépj be a reformkori Magyarország világába, igazítsd el a három Baradlay fivér és a nemzet sorsát! Részlet a könyvből: A szikra, amelyből a forradalom 1848. március 15-én Pest-Budán kipattant, hamarosan az egész országot lángba borító futótűzzé változik. A forradalom szinte szemvillanásnyi idő alatt változik át szabadságharccá. A cél a szabadság, amelyet nem lehet másként elérni, csak kiharcolni. A szabadságot nem adják ingyen, meg kell küzdeni érte. Ennek a nemes küzdelemnek fontos szereplői a fiaid. Mindegyik a neki rendelt szerepben áll helyt. Ödön kormánybiztosi tevékenysége rövid időn belül nem várt sikerrel és eredménnyel jár. Nem kis részben az ő fáradhatatlan szervezőkészségének is köszönhető, hogy a magyar sereg létszáma megközelíti a százezer főt. Egy ekkora haderőnek azonban fegyverekre és hadi felszerelésre is szüksége van. Sürgős és fontos feladat ennek mielőbbi előteremtése, különben a sok toborzott katona önmagában mit sem ér. Az öntödékben, kovácsműhelyekben országszerte lázas munka folyik. Nemkülönben az asztalosoknál és az ácsoknál, akik az ostromlétrákat gyártják. Amikor azonban Ödön megvizsgálja a hozzá beküldött darabokat, nehezen tudja türtőztetni magát. - Ezek a létrák talán megfelelnek barackszedéshez vagy a padlásajtó eléréséhez, de teljesen alkalmatlanok a bécsi vagy a budai várfalak megostromlására! Hát nem látják kendek, milyen rövidek? - kérdezi alig visszafojtott haraggal a körülötte szótlanul állókat. Mialatt Ödön az ütőképes hadsereg létrehozásán fáradozik, Richárd kapitányi rangban már ennek a seregnek a tisztjeként szolgál. Ezt a szolgálatot persze korábbi bajtársai közül nem mindenki nézi jó szemmel. Egyikük, régi barátja, Palvicz Ottó őrnagy - úgy érezve, hogy Richárd elárulta uralkodóját - párbajra is hívja, amit a katonai erkölcsi kódex szellemében lehetetlen visszautasítani. A felek pisztolyban egyeznek meg. Kora hajnalban, alig valamivel napfelkelte után, segédeik kíséretében találkoznak egy félreeső ligetben. Fehér köpenyük kísértetiesen világít, jó célpontot nyújtva. A pontosan kilépett lőtávolból elsőként Palvicz tüzel. A golyó Richárd csákóját fúrja keresztül. A következő lövés Richárdé. Kevéssel azután, hogy elsüti fegyverét, Palvicz hangosan felkiált, majd térdre rogy. A találat a mellkasát éri. Richárd azonnal a földre ejti fegyverét, és ellenfeléhez fut, aki mellett addigra már a segédek is ott vannak. Palvicz arca halálsápadt, de szemében még ég az élet tüzének utolsó szikrája. Elgyengült kezével int Richárdnak, hogy hajoljon közelebb. Alig hallható, síri hangon suttog a fülébe: - Richárd, az én életemnek immár vége. De nem múlok el írmag nélkül e földről. Van egy fiam. Az édesanyja előkelő hölgy, aki elvette őt tőlem. Éjt nappallá téve kerestem a gyermeket, de nem akadtam a nyomára. Csak annyit tudok róla, hogy kiadták dajkaságra, ahol rongyos és éhezik. Bajtárs, add a kezed rá, hogy megtalálod őt! Richárd becsületszavát és kezét adja halálosan sebesült ellenfelének, aki végső erőfeszítéssel megszorítja, megkönnyebülve sóhajt, és örökre lehunyja a szemét. Amíg testvérbátyjai a szabadságharc első vonalában küzdenek, Jenő kevésbé látványos, de ugyanannyira fontos feladatot lát el Nemesdombon. Ő vezeti a gazdaságot, intézi az uradalom ügyeit, és igazgatja azt az ispotályt, amelyben a környékbeli csatákból érkező sebesülteket látják el. Te magad váratlanul magas pályát futsz be. Az új idők jeleként első nőként felkérést kapsz arra, hogy tudásoddal, tapasztalatoddal és kapcsolataiddal tanácsadóként szolgáld a független magyar kormányt, amely éppen azt vitatja meg, hogy mik azok a leghalaszthatatlanabb célok és feladatok, amelyeket a készülő törvényekkel rendezni szükséges.
A halálnak van humorérzéke
Kár, hogy csak MOST kezdek rájönni, hogy alapjában véve jópofa nő lehetett az anyám. KÁR, hogy csak most kezdem IRIGYELNI, amiért annyira BÁTRAN élt, ahogyan én sose mertem. DE JÓ VOLNA ÚJRAKEZDENI,...
Balázs Béla, az elismert, sikerei csúcsán járó író egy éjszakai lokálban megismerkedik egy fiatal nővel, akinek nem tud ellenállni. A mindent elsöprő vonzalom hatására a meggyőződéses...