Passuth László - Négy szél Erdélyben
Megjelenés ideje: 2007
ISBN: 9789639797062
672 oldal
Méret: 135 x 20 x 215
Ára: 3490 Ft
E-könyvben is
Négy szél Erdélyben
Báthory István portréja nyolc éven keresztül
köszöntötte a fejedelem által alapított kolozsvári
főgimnázium lépcsőin felfelé igyekvő ifjú Passuthot.
A fejedelem arcáról - úgy hírlett - le lehet olvasni
a sors erélyeit. `Láttad-e ma Báthoryt?` -
kérdezgették egymást az iskola diákjai, valójában
tanáraik aznapi hangulata iránt érdeklődve. A Négy
szél Erdélyben című regény tehát nemcsak a
jelentőségében Báthory Gáborhoz és Bethlen Gáborhoz
mérhető fejedelmet örökíti meg, hanem Passuth
ifjúkorának egyik emblematikus figuráját is. Báthory
kora, a XVI. század - mintegy az iskolásévekhez
hasonlóan - a nagy válságok és merész kezdeményezések
időszaka. Mindaz, ami egy évszázaddal később, Bethlen
Gábor uralkodásának idején megvalósult, valójában már
ekkor elkezdődött. Erdély viszonylagos önállóságát
sem a Habsburg-ház, sem a törökök nem fenyegették, és
ha rövid időre is, de megszilárdult a központi
hatalom. Mindennek persze ára volt: le kellett verni
a Békes-féle lázadást, meg kellett törni a rendek
hatalmát, nem lehetett visszaadni a székelyeknek a
János Zsigmond által elvett jogokat. Az eseményeket a
szerző hiteles dokumentumok alapján, egy történész
felkészültségével mondja el, mégsem száraz
történelemkönyvet, hanem izgalmas regényt ír,
amelyben a megelevenített alakoknak sorsa, emberi
arca, önálló gondolatvilága van.
Fordította: Győri László
Ha Guy Ritchie regényt írna... Bizarr, őrületes gengsztersztori Bécsből
Bécs, 1938 márciusa. Ausztriát a Harmadik Birodalomhoz csatolják. Azon a napon, amikor a fél város a Heldenplatzon ünnepli az Anschlusst és a Führert, lakások ,,evakuálására" specializálódott,...
E regény viharként söpört át Európán. Pompás családtörténet, mely az olvasót minden erőlködés nélkül húzza át három évszázad magyar történelmén. A főszereplők magukkal ragadóak....